Bewindvoering

Wat houdt bewind in?
Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Wat is bewind? (video)

Wie kan bewindvoering aanvragen?
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder? 
Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiële huishouding te doen. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Wij zijn opgeleid om u goed bij te staan. Bovendien zijn wij gecertificeerd. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?
De bewindvoerder zorgt onder meer voor de afhandeling van post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening is in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeld rekening tot uw beschikking heeft, openen wij deze voor u.

Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met meerdere deskundige medewerkers uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid, bijvoorbeeld tijdens ziekte of gedurende de vakantie periode.

U heeft schulden wat dan?
Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Heeft U schulden? Dan overleggen we samen met U, hoe de schulden het beste kunnen worden aangepakt. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld. 

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?
AB Bewindvoering B.V. legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door het leveren van een financieel verslag.