Mentorschap

Wie kan een verzoek tot mentorschap indienen?

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag mentorschap indienen: 

Betrokkene, familie, gezaghebbende

 • de betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner 
 • familieleden tot in de 4e graad (dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
 • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is, of de stiefouder) 

Professionals

 • de bewindvoerder als er al een onderbewindstelling loopt
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • de officier van justitie

U kunt mentorschap aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om mentorschap in behandeling nemen.

Wat doet een mentor?

Volgens de wet mogen we namens u praten, handtekeningen zetten en (zorg)zaken voor u regelen. Zoals:

 • zorgadvies geven en namens u beslissen
  Welke zorg, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt u? Wij denken mee. Daarbij vragen we zo veel mogelijk wat u zelf wilt.
 • doen wat goed voor u is
  We houden rekening met wat u wilt en nodig hebt. En met welke keuzes u zelf altijd maakte voor uw manier van leven (normen en waarden). Zo helpen wij u de regie te houden over uw leven.
 • als vertrouwenspersoon luisteren & regelen
  U mag ons al uw persoonlijke zaken vertellen. Deze regelen we voor u.
 • aanspreekpunt zijn voor zorginstellingen
  Als u dat zelf niet meer kunt, zetten we bijvoorbeeld namens u een handtekening onder een zorgplan. Ook overleggen we met artsen, verpleegkundigen en zorgverzekeraars.
 • praatpaal zijn voor uw familie, vrienden en kennissen
  Mensen in uw buurt zitten soms met vragen over u. Of willen gewoon even een praatje over u maken. Wij luisteren graag.

Verder laten we de rechtbank elk jaar zien wat we voor u deden. Dit zetten we op papier en heet verantwoording afleggen aan de rechtbank.