Bewindvoering

Tarieven 2024

AB Bewindvoering B.V. hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK.
Het LOVCK is het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren.

Onder de intakekosten verstaan wij het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie.

 

Eén Persoon Standaardbewind                                        

Vergoeding (excl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)            

    € 621,00 

Maandtarief

    € 110,00

Eindrekening en verantwoording

    € 233,00

Regelen verhuizing en ontruiming

    € 388,00

Extra werkzaamheden

    €   77,60

 

Eén Persoon Schuldensituatie                                      

Vergoeding (excl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)            

    € 621,00

Maandtarief

    € 142,25

Eindrekening en verantwoording

    € 233,00

Regelen verhuizing en ontruiming

    € 388,00

Extra werkzaamheden

    €   77,60

 

Echtpaar / Samenwonend Standaardbewind                                    

Vergoeding (excl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)            

    € 745,00

Maandtarief

    € 151,33

Eindrekening en verantwoording

    € 280,00

Regelen verhuizing en ontruiming

    € 388,00

Extra werkzaamheden

    €   77,60

 

Echtpaar / Samenwonend  Schuldensituatie                                  

Vergoeding (excl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)            

    € 745,00

Maandtarief  schulden één persoon

    € 151,33

Maandtarief schulden twee personen

    € 170,67

Eindrekening en verantwoording

    € 280,00

Regelen verhuizing en ontruiming

    € 388,00

Extra werkzaamheden

    €   77,60

Bron: Staatscourant

Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan voor de 16e van de maand wordt een hele maand in rekening gebracht.
Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan op of na de 16e dag van de maand wordt een halve maand in rekening gebracht.

Rechtbank
De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 86,00 griffiekosten in rekening.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Bijvoorbeeld via de Bijzondere Bijstand. AB Bewindvoering B.V. verzorgt deze aanvraag voor de klant.